Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to bardzo ważny obszar prawa pracy dotyczący pracodawców i pracowników. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkoleń. Pracownik ma obowiązek w nich uczestniczyć. Pierwsze szkolenie, zwane wstępnym, przeprowadza pracownik zakładowej służby BHP. Podczas tego szkolenia nowy pracownik zapoznaje się z głównymi zasadami szkolenia bhp poznań, przepisami przeciwpożarowymi a także uczy się zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy. Podczas wstępnego szkolenia nowy pracownik poznaje również swoje stanowisko pracy. Po upływie 1 miesiąca pracownicy na stanowiskach robotniczych muszą przejść szkolenie okresowe. To kurs o znacznie szerszym zakresie programowym niż szkolenie wstępne i prowadzony jest przez zewnętrzne firmy szkoleniowe. Na zakończenie uczestnicy szkolenia muszą zdać egzamin. Zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu i zdanie egzaminu pracownik powinien dostarczyć do kadr.[…]

Category :